Akkoord over geluidshinder Zaventem
Foto: belga
Het Brusselse Gewest zegt dat het niet geraadpleegd werd bij het akkoord dat de federale regering bereikt heeft over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Bedoeling van het akkoord is dat onder meer de vluchtprocedures, het baangebruik en de geluidsnormen voor vliegtuigen in een wet worden verankerd.

Het akkoord moet zowel de omwonenden als de verschillende overheden rechtszekerheid bieden. Volgens premier Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zal de geluidshinder voor de omwonenden afnemen.

De geluidshinder rond Zaventem zorgt al jaren voor verhitte discussies en juridisch getouwtrek. Het akkoord dat vrijdag werd bereikt, moet volgens de regering een einde stellen aan tien jaar discussie en onduidelijkheid.

Wat de vluchtroutes betreft, werkte een werkgroep een lijst uit met twaalf wijzigingen aan de bestaande situatie. Zo worden de opstijgroutes vanaf baan 25R richting zuidoosten aangepast om voor meer spreiding te zorgen. Ook de opstijgroutes vanaf baan 07R richting het zuidenoosten worden gewijzigd.

Op die manier worden dichtbevolkte gebieden minder overvlogen. De route-Chabert wordt tijdens het weekend vervangen door de Kanaalroute voor vluchten richting Chièvres. Daarnaast wordt de vluchtroute over de Brusselse ring preciezer vastgesteld. Het akkoord bepaalt ook dat op alle banen dezelfde windnormen worden gebruikt.

Volgens Brussels minister-president Charles Picqué is er geen regionaal overleg geweest. Hij weigerde vrijdag meer commentaar vooraleer hij meer weet over het akkoord. Ook Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck wou geen commentaar geven.

Het kabinet van minister-president Charles Picqué vond het wel positief dat de route-Chabert wordt afgeschaft en dat de zwaarste en luidruchtigste vliegtuigen verplicht worden sneller op te stijgen als ze de Kanaalroute gebruiken.