Boudewijn Bouckaert trekt zich terug uit partijbestuur LDD
Foto: belga
Vlaams parlementslid voor LDD, Boudewijn Bouckaert, trekt zich terug uit het bestuur van zijn partij. Hij erkent dat hij zijn boekje te buiten is gegaan in een interview met Knack.

Het partijbestuur van LDD boog zich maandagnamiddag over de verklaringen van Boudewijn Bouckaert in Knack. Daarin pleitte hij onder meer voor samenwerking met Open VLD en stelde hij dat LDD haar 'drive' kwijtgeraakt is en een naamsverandering moet doorvoeren. Dat zorgde tot een erg scherpe reactie van voorzitter Jean-Marie Dedecker zondag in De Zevende Dag. Na afloop van het partijbestuur legde hij, geflankeerd door Dedecker, een korte verklaring af.

Bouckaert zegt een fout te hebben gemaakt door een belangrijke strategische kwestie die de partij aanbelangt - het eventueel samengaan met andere partijen - niet op voorhand te hebben doorgepraat. 'Ik had daarvoor geen mandaat en verontschuldig mij dan ook bij de kiezers van mijn partij voor de verwarring die hierdoor eventueel is ontstaan. Ik trek me tot nader order terug uit het partijbestuur'.

Grote afkoelingsperiode

Bouckaert zei dat hij in het interview zijn gedachten heeft laten gaan en er te weinig aan gedacht heeft dat hij parlementslid is. Hij zet nu vrijwillig een stap opzij. Of hij zich kandidaat stelt voor het nieuwe partijbestuur, waarvoor de kandidaturen net maandag zijn openverklaard, wilde hij zich niet uitspreken. Hij gaat zich nu op de achtergrond houden en zich concentreren op zijn parlementair werk. Hij blijft ook verder enthousiast werken voor het liberaal project dat LDD nastreeft, voegde hij er nog aan toe.

Jean-Marie Dedecker zei dat hij veel respect voor Boudewijn Bouckaert heeft als mens en als ideoloog. Bouckaert stond mee aan de wieg van LDD. 'Hij heeft een fout gemaakt en moet daar ook de gevolgen van dragen', aldus de partijvoorzitter. Het verdwijnen van Bouckaert uit het partijbestuur ziet hij als een 'grote afkoelingsperiode'. Hoe lang die zal duren, wilde ook Dedecker niet zeggen. 'Iedereen heeft het recht om te spreken, maar LDD mag geen kakelend kiekenkot worden. Zaken die te maken hebben met de partijstrategie moeten eerst op het partijbestuur worden doorsproken', zei Dedecker nog.