BRUSSEL - Groen! is bijzonder blij met het pleidooi van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt voor een kernwapenvrije wereld. "De moedige bekentenis doet de hoofden draaien naar de Belgische regering. Durven ook zij kleur te bekennen?", vraagt senator Geert Lambert zich af.

Lambert, die naar eigen zeggen voor de politiek koos toen Wilfried Martens na de grote rakettenbetogingen toch kernwapens liet plaatsen, reageert verheugd: "Steeds meer verantwoordelijke politici beseffen dat je de verspreiding van kernwapens enkel kunt tegengaan als de grote nucleaire machten zelf ook echte stappen zetten in de afbouw van hun kernarsenaal".
Voor Groen! is het nu aan de Belgische regering om ondubbelzinnig kleur te bekennen. "Een vrijblijvend antwoord waarin men nog maar eens 'de discussie in de schoot van de NAVO' zal voeren volstaat niet," aldus senator Lambert. Groen! verwacht van de Belgische regering onmiddellijk een ondubbelzinnig engagement om werk te maken van echte kernontwapening.

N-VA: 'Beter laat dan nooit'

 "Het is cynisch dat de politici tot een ander inzicht komen dan toen ze de hoogste politieke macht in België in handen hadden en ook daadwerkelijk iets hadden kunnen doen op het hoogste politieke niveau. (...) Maar een mens is nooit te oud om tot inkeer te komen, natuurlijk." Zo reageert N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels.

Volgens Brepoels wijst de brief op "een groeiend momentum" om de opslag van atoombommen in Europa af te bouwen. "Het valt te hopen dat ook de huidige Belgische regering de boodschap heeft begrepen en zo 'stoutmoedig' is een zelfde standpunt te verkondigen bij de onderhandelingen in het kader van de Herzieningsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag in mei dit jaar", zegt ze.

Als voorzitter van het Parlementair Netwerk voor Kernontwapening in dat parlement legt Brepoels al haar collega-parlementariërs volgende week een brief ter ondertekening voor waarin Obama gevraagd wordt de Amerikaanse kernwapens in Europa te verwijderen.


Vredesbeweging verheugd

Ook Pax Christi Vlaanderen, Vredesactie, Vrede vzw en Abolition 2000 verheugen zich over het feit dat vier Belgische toppolitici met internationale bekendheid zich in een open brief uitspreken voor de eliminatie van alle kernwapens ter wereld. Hiermee vervoegen ze de oproep die president Barack Obama in 2009 heeft gedaan, luidt het in een mededeling.

De organisaties wijzen erop dat 348 Belgische gemeentebesturen zich al geschaard hebben achter de oproep van de burgemeester van Hiroshima voor een kernwapenvrije wereld ten laatste tegen 2020.

De stellingname van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt is voor de vredesorganisaties bijzonder betekenisvol en komt op het gepaste ogenblik met het oog op de Toetsingsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag die vanaf 3 mei in New York doorgaat, en de herziening van het Strategisch Concept van de Navo die nog dit jaar moet plaatsvinden.

"Ons land kan en moet in de komende onderhandelingen een vernieuwende rol willen spelen. Ons land kan inderdaad samen met andere Europese partners werk maken van de verwijdering van de tactische kernwapens uit Europa. Dit zou een belangrijk signaal kunnen zijn dat inspirerend werkt om een nieuwe weg in te slaan naar een kernwapenvrije wereld toe", luidt het nog in de mededeling.
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in