Volgens voormalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) had men ongelijk toen besloten werd te wachten op nieuwe Europese normen alvorens een automatisch remsysteem voor treinen in te voeren. Dat stelde ze woensdag in La Première op RTBF. Ook de opsplitsing van de NMBS was volgens haar niet noodzakelijk, maar bemoeilijkt er nu wel het werk.

De verantwoordelijken hebben wat geaarzeld en beslist om af te wachten, zoals dat gaat wanneer men een systeem wil aankopen. Maar andere landen boekten wel vooruitgang, om het systeem van hun keuze dan nadien aan te passen aan de Europese normen, aldus Durant.

Europa is hoe dan ook niet verantwoordelijk voor wat in Buizingen gebeurde, vindt ze. Volgens haar doet de commissie al sinds 1990 inspanningen om Europese regels te ontwikkelen, ter vervanging van de nationale regels voor de spoorwegen.

Voorts betreurde ze dat de regering na de hare het door haar uitgewerkte voorstel van tafel veegde waarbij ook na de liberalisering van de spoorwegen één enkele NMBS behouden bleef. Daarbij was voorzien dat enkel het regulerend orgaan bij de NMBS onttrokken zou worden. Volgens Durant was dat niet naar de zin van bepaalde partners die een complete regionalisering voor ogen hadden.

De splitsing vormde geen directe oorzaak voor de ramp in Halle, maar was wel een ingewikkelde oplossing en de werking tussen beide entiteiten verloopt niet echt goed, oordeelde de groene politica nog.

Schouppe: ,,Kritiek achteraf is te gemakkelijk'' 

Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe verwerpt elke kritiek op de beslissingen die hij destijds nam als gedelegeerd bestuurder van de NMBS, tussen 1987 en 2002. "Het is te gemakkelijk om achteraf kritiek te leveren", stelt hij in Le Soir.

Het is niet de gedelegeerd bestuurder die het investeringsplan opstelt, verduidelijkt Schouppe. Hij reageert daarmee op de kritiek dat hij destijds investeerde in activiteiten naast de sporen zoals ABX (logistics), ten nadele van onontbeerlijke investeringen in het spoorwegennet.

Voor wat betreft de vertragingen bij de installatie van een automatisch remsysteem benadrukt hij dat de princiepsbeslissing voor een technische oplossing wel degelijk voor zijn vertrek genomen werd.

Tot slot wijst Schouppe erop dat aan Franstalige kant zowat iedereen voorstander was van een modernisering van het station Luik-Guillemins. "Dat is een politieke keuze waar iedereen trots op is. Dat nu komen bekritiseren is gemakkelijk en komt te laat", besluit hij.