,,Europa heeft België nooit tegengehouden''
Foto: reuters
Europa heeft België nooit tegengehouden om een eigen spoorbeveiligingssysteem in te voeren. Dat heeft liberaal Europarlementslid Dirk Sterckx dinsdagavond gezegd in de studio van Terzake.

. "Het klopt wel dat het lang heeft geduurd eer er een Europees systeem was, maar dat komt door de jarenlange ruzie tussen de grote spoormaatschappijen en de constructeurs van locomotieven over het systeem dat ze zouden nemen", zegt hij.

De Europese Commissie heeft er bij de spoorindustrie op moeten aandringen om het eens te worden, maar dat proces heeft wel jaren geduurd, vertelt Sterckx.

"Je moet weten dat het allemaal niet zo eenvoudig was. De spoormaatschappijen moesten beslissen of ze een Europees veiligheidssysteem wilden invoeren. Na lange tijd gingen ze daar mee akkoord, maar dan moesten ze het nog eens worden over een standaard. Eer daar een akkoord over was, was het 2005 en waren we negen jaar verder."

Het Europese systeem is er maar laat gekomen, net wegens deze ruzie binnen de spoorindustrie, weet Sterckx. "De Europese Commissie heeft deze mensen altijd proberen bijeen te brengen en ook het Europees Parlement heeft altijd gepleit voor een oplossing op Europees vlak. Maar desondanks is Europa nooit een hinderpaal geweest voor de landen om zelf een veiligheidssysteem in te voeren."

"Het probleem", vindt Sterckx, "is dat men altijd zeer nationaal heeft gereageerd, men wilde alles zelf doen. Nederland heeft al sinds de jaren zestig een eigen systeem, maar pas de afgelopen tien jaar kijkt men naar de buurlanden."