De commissie Wonen van het Vlaams parlement heeft beslist haar werkzaamheden de komende weken grotendeels te staken. Dat zegt commissievoorzitter Jan Penris (Vlaams Belang). Volgens Penris ligt de oorzaak bij de 'aanhoudende afwezigheid' van bevoegd minister Freya Van den Bossche (SP.A), die momenteel nog in zwangerschapsverlof is.

Van den Bossche werd de voorbije weken vervangen door haar SP.A-collega Ingrid Lieten, maar die kwam vaak te laat opdagen voor de commissievergaderingen. Het kabinet van Van den Bossche countert de kritiek van Penris. 'Iedereen wist op voorhand perfect hoe lang onze minister afwezig zou zijn. Bovendien hadden we al een brief gestuurd naar het parlement en naar commissievoorzitter Penris dat Van den Bossche bij haar terugkeer prioriteit zou geven aan de agenda van het parlement'.

Commissievoorzitter Penris nam de beslissing naar eigen zeggen op vraag van de commissieleden. 'De langdurige afwezigheid van de minister op sleutelposten zoals Wonen, Stedenbeleid en Energie is voor de parlementsleden totaal onaanvaardbaar', aldus Penris.

Penris suggereert dat ook partijgenoten van Van den Bossche zich beginnen te ergeren aan de 'ongekend lange afwezigheid' van Van den Bossche. SP.A-commissielid Bart Martens begrijpt niet waar Penris dat haalt. Hij geeft toe dat er problemen zijn met de werkzaamheden van de commissie Wonen.

'Maar die problemen zijn tijdelijk en zullen vanzelf oplossen zodra Van den Bossche terugkeert. Intussen is het voor de parlementsleden even 'à la guerre comme à la guerre' en geduld uitoefenen'. Martens wijst er ook op dat Van den Bossche recht heeft op haar zwangerschapsrust.