Een zestigtal varkensboeren heeft vanmorgen vroeg de toegangswegen naar slachthuis Westvlees in Westrozebeke geblokkeerd. Ze protesteren tegen de te lage varkensprijzen die Westvlees, een belangrijke prijszetter, hen betaalt. Om tien uur werd de actie beëindigd.

Onder druk van de actie kwamen Westvlees en de varkenshouders overeen om de prijs met 2 eurocent op te trekken. 'Die afspraak blijft gelden en bovendien belooft Westvlees te stoppen met het bekend maken van hun prijs', zegt zegt Luc Van Dommelen, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. 'Heel wat andere slachthuizen baseren zich immers op die prijsbepaling.'

De varkenshouders vroegen ook de oprichting van een prijzencommissie met leden uit de volledige voedselketen die in de toekomst voor een correctere prijszetting kunnen zorgen.

'Te laag'

De marktprijzen voor varkens liggen al jaren te laag', klinkt het bij Van Dommelen. 'De afgelopen drie jaar moesten varkenshouders zonder enige inspraak in de prijsvorming verkopen onder de kostprijs. Dat betekent dat bijna iedereen in de sector bijkomende kredieten aan de bank moet vragen, achterstand van betalingen heeft. Zo kan het niet verder. We vragen gewoon een eerlijke prijs voor ons kwaliteitsvlees.'

De voorbije twee weken toonde de indicatieve Duitse ISN-prijs een herstel met tweemaal een stijging van 4 eurocent per geslachte kilo. Maar Westvlees verhoogde de prijs volgens ABS en de Vereniging voor Varkenshouders tweemaal maar met 2 eurocent. Dat was voor hen nogmaals een voorbeeld van het gebrek aan respect voor hen.

Zowat vijftien tractoren zorgden er vanmorgen een tijdlang voor dat er geen varkens aangevoerd kunnen worden en geen karkassen kunnen vertrekken. Westvlees slacht wekelijks zo'n 22.000 varkens en produceert jaarlijks zo'n 95.000 ton vlees.