Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten van elektrische wagens die niet op groene energie rijden. De milieuorganisatie komt aan de vooravond van de informele bijeenkomst van de Europese Raad Concurrentievermogen in San Sebastian, van 7 tot 9 februari, met een rapport dat de negatieve effecten van meer elektrische wagens op de wegen in kaart brengt.

Er is een Europees actieplan voor elektrische wagens in de maak. Greenpeace dringt er bij de EU op aan dat tegelijk doelstellingen opgelegd worden voor hernieuwbare energie. Want wanneer de wagens op gewone elektriciteit rijden, zullen meer elektrische voertuigen op de weg de CO2-emmissies alleen maar doen toenemen, oordeelt Greenpeace.

 

In de huidige Europese regelgeving krijgen autobouwers punten wanneer ze elektrische wagens op de markt brengen. Zo kunnen ze vervuilende auto's blijven produceren zonder hun totale CO2-grenswaarde te overschrijden. Volgens het rapport van Greenpeace zal een stijging van de verkoop van elektrische auto's met 10 procent, tot 20 procent meer energieverbruik en CO2-uitstoot veroorzaken.

De milieuorganisatie pleit voor "slimme elektrische auto's" die door een monitorsysteem alleen kunnen opladen aan oplaadpunten die hernieuwbare energie leveren. "Domme elektrische wagens die door domme energie bevoorraad worden zullen de vraag naar fossiele brandstoffen en kernenergie alleen maar doen toenemen en ons nog verder wegdrijven van een toekomst met hernieuwbare energie", aldus Franziska Achterberg van Greenpeace.