BRUSSEL - Twee op de vijf inburgeraars die in Vlaanderen of Brussel in een inburgeringstraject stappen, doen dat op vrijwillige basis. "Het is duidelijk dat mensen inzien dat inburgering hen kansen biedt", stelt Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois zaterdag in een mededeling. De laatste jaren is het aandeel van nieuwkomers uit Polen, Bulgarije en Roemenië sterk toegenomen.

 Vorig jaar waren er in Vlaanderen bijna 28.000 nieuwkomers, ongeveer evenveel als de jaren voordien. Bijna 83 procent van hen zijn volgmigranten. Net zoals in 2005 was de instroom uit Nederland het grootst. Polen wipt over Marokko en Turkije naar de tweede plaats. De sterkste stijgers zijn Bulgarije en Roemenië die van respectievelijk de 16de en 15de plaats naar de vijfde en zesde plaats klimmen.

Het aantal inburgeringscontracten is in 2009 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2006. In vergelijking met 2008 werden negen procent meer contracten ondertekend. Minister Bourgeois werkt aan maatregelen om de combinatie werk-inburgering mogelijk te maken. Op 23 februari heeft hij zijn collega's die zich in het land bezighouden met inburgering uitgenodigd om te kijken hoe de inburgering beter aangepakt kan worden.