Het rommelt tussen de regeringspartijen over de uitsluiting van leefloners in de jongste banenplannen.

In de twee recente grote banenplannen, het plan-Milquet met de 1.000 euro per maand lastenverlaging voor ‘ouderen en jongeren’, en het plan De Crem voor de vrijwillige dienstplicht, staan de leefloners niet vermeld; alleen wie lang werkloos is, komt in aanmerking (DS 25 januari), zo staat er.

Maar bij minister van Werk Milquet (CDH) wordt gezegd dat dit niet helemaal klopt voor haar plan. De jonge leefloners (-26) komen wel in aanmerking, zij het dat ze eerst moeten ingeschreven zijn als werkzoekende en dan 3 of 6 maanden wachten.

Voor de ouderen is er wel een probleem. Als ze niet uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, komen ze niet in aanmerking. ‘Tenzij staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Courard (PS) maatregelen neemt’ voor hen. ‘Dat is zijn bevoegdheid.’

In partijkringen van CDH wordt zelfs aan Courard verweten dat hij dit nog niet heeft gedaan. Daar is ook te horen dat ‘het socialistische kamerlid Hans Bonte (SP.A) vanuit de oppositie bijgevolg niet moet schieten op de CDH-minister’ maar op Bontes kleurgenoot, de socialistische staatssecretaris Courard (PS).

Bij Courard wordt gezegd dat ‘het de gewoonte was de leefloners gelijk te stellen met de werklozen’ en dat dit ‘blijkbaar niet meer geldt’ maar dat hij hoe dan ook zal zorgen ‘dat dit geregeld wordt’.

Minister van Defensie De Crem (CD&V) zegt dat hij de leefloners ‘later’ kansen wil geven in zijn plan. Hij rekent op geld van de sociale zekerheid en de RVA om zijn vrijwillige dienstplichtigen te betalen. Bij Courard luidt het dat leefloners niet onder de gewone sociale zekerheid en de RVA vallen en dat dit bijgevolg ‘erg complex is’. Courard moet dus nog geld vinden voor De Crem.