Meer en meer vrouwelijke zelfstandigen die een kind krijgen doen een beroep op dienstencheques in het kader van moederschapshulp. ‘Toch bestaat er nog steeds een groot verschil tussen het aantal aanvragen voor moederschapshulp en het aantal moederschapsverloven’, stelt Open VLD-senatrice Nele Lijnen op basis van cijfers die ze van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) ontving.

In het eerste semester van vorig jaar werden 2.082 inschrijvingen voor moederschapshulp geregistreerd tegen 3.744 voor heel 2008. Het aantal toegekende dienstencheques lag in dezelfde periode op 233.919 stuks tegen 396.416 in heel 2008.

‘De maatregel wordt erg gewaardeerd door de vrouwelijke zelfstandigen en werkt goed’, zegt Nele Lijnen. ‘Reden te meer om duidelijker in te zetten op de informatieverspreiding. Ik juich dan ook het initiatief van de minister toe om er bij de sociale verzekeringsfondsen op aan te dringen de maatregel toe te lichten via de bijlage van het verzoek tot betaling van de sociale bijdragen’.