Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft vorig jaar 2.395 arresten uitgesproken. Dat is een stijging van 27 procent in vergelijking met het jaar voordien. Turkije blijft koploper. In Straatsburg werd vandaag het jaarrapport van het EHRM voorgesteld.

Het aantal hangende zaken bij het EHRM steeg met 23 procent tot 119.300. Meer dan de helft van de verzoekschriften zijn, zoals voorgaande jaren, afkomstig uit Rusland, Turkije, Oekraïne en Roemenië.

Turkije blijft met 341 zaken de koploper in het aantal inbreuken. Dertig daarvan gaan over onmenselijke of vernederende behandeling en meer dan tweehonderd zaken over het slechte functioneren van rechtbanken.                                                                                                                                                          Rusland belandt op de tweede plaats met 210 dossiers. Daarbij behandelen 3 zaken foltering en gaan 84 gevallen over onmenselijke behandeling, voornamelijk na onderzoeken in Tsjetsjenië.                                                                                                                                                                   Voor België werden er slechts 348 hangende verzoekschriften geregistreerd.

In 2009 vierde het EHRM zijn vijftigste verjaardag. De 818 miljoen rechtzoekenden uit de 47 landen die deel uitmaken van de Raad van Europa kunnen bij het EHRM een klacht indienen als in het land waar de schending plaats vond, geen rechtsmiddel meer ter beschikking is.