Sinds de programmawet inzake gezondheid op 10 januari van kracht werd, is de verkoop van alcohol in drankautomaten verboden, maar men is vergeten sancties in te voeren.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx werkt aan een reparatiewet waarin onder meer administratieve boetes worden voorzien, zoals dat vandaag het geval is voor de verkoop van tabak aan jongeren onder 16 jaar.

Dat antwoordde ze donderdag in de Senaat op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleidster Sabine de Bethune, die erop aandrong dat de politie zou kunnen optreden omdat zij het dichtst bij de bevolking staan.

Laurette Onkelinx verklaarde dat de wet het verbod op de verkoop, het schenken of aanbieden van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen regelt. Dat geldt ook voor automaten, benadrukte ze. Dat betekent dat de drankautomaten geen alcohol mogen bevatten, tenzij er technische controle van de leeftijd mogelijk is, bijvoorbeeld door het invoeren van de elektronische identiteitskaart (eID).

In een eerste fase zullen de inspecteurs van volksgezondheid enkel informeren en nog niet sanctioneren, voegde de minister er nog aan toe. Ze erkende dat men in de programmawet vergeten was sancties te voorzien, maar er komt een programmawet. De minister denkt onder meer aan administratieve boetes zoals dat nu geldt voor de verkoop van tabak aan minderjarigen.