De internationale gemeenschap wil meer verantwoordelijkheid van de Afghaanse regering onder president Hamid Karzai. Dat blijkt uit de slotverklaring van de Afghanistanconferentie donderdag in Londen. Ook is men het eens geworden over een tijdschema voor de terugtrekking van de troepen.

Tegen het einde van 2010 zal men beginnen met het overdragen van taken aan de Afghaanse provincies. Binnen drie jaar moet het Afghaanse leger de leiding nemen in het grootste deel van de operaties in de onveilige gebieden. Men was het er ook over eens dat de opleiding van Afghaanse veiligheidstroepen massaal moet verbeterd worden.

Afghanistanfonds

Er is beslist dat men een Afghanistanfonds zal oprichten, dat gespekt zal worden door vrijwillige bijdragen. Dit geld zal gebruikt worden om Talibanstrijders te laten reïntegreren in de maatschappij als ze 'de banden met Al-Qaeda en andere terroristische groeperingen doorsnijden en hun politieke doelen op een vreedzame manier zullen najagen.' De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere verklaarde aan de pers dat hij 'meer duidelijkheid' wil vooraleer hij beslist over een eventuele deelneming aan het zogenaamde Afghanistanfonds.

Saoedi-Arabië

Karzai maakte evenwel duidelijk dat zijn land nog jarenlang op buitenlandse troepen en financiële hulp zal aangewezen zijn. Ook kondigde de president de oprichting aan van een 'nationale raad voor de vrede, de verzoening en de reïntegratie in Afghanistan' en wees hij er op dat koning Abdallah van Saoedi-Arabië een 'belangrijke rol' zal spelen om het vredesproces 'in goede banen te leiden'.

Een top in Kabul later dit jaar moet specifieke plannen opleveren om de wankele regering te versterken.