De helft van de werkgevers schat 2010 economisch beter in dan 2009. Toch verwachten zes op tien bedrijven nog crisismaatregelen, zoals aanwervingsstops en ontslagen te moeten nemen. Dat zeggen 130 bedrijfsleiders in een enquête van Jobat en Profacts.

Twee derde van de bedrijfsleiders geeft toe de crisis gevoeld te hebben. Toch denkt de overgrote meerderheid (84 procent) dat het binnen het jaar met zijn bedrijf weer beter zal gaan.

Dat betekent niet het einde van pijnlijke anticrisismaatregelen. Meer dan de helft (57 procent) van de bedrijfsleiders verwacht ook in 2010 nog dergelijke maatregelen te moeten nemen. Een aanwervingsstop (31 procent), technische werkloosheid (22 procent), meer tijdelijke contracten (11 procent) en ontslagen (8 procent) achten ze de meest waarschijnlijke opties.

Vorig jaar vielen er bij een kwart van de bevraagde ondernemingen ontslagen. Dit jaar zou dat bij 8 procent van de bedrijven het geval zijn. Ontslagen en opnieuw rekruteren lijken in 2010 hand in hand te gaan. Twee derde van de bedrijven zegt immers ook personeel te willen aanwerven. Voornamelijk commerciële, technische en ingenieursprofielen doen het goed, consultants iets minder. Zeven op de tien bedrijven is van plan om minder beroep te doen op externe expertise.

Een derde van de bedrijven verwacht dit jaar meer omzet te maken dan vorig jaar. De meeste bedrijven (54 procent) tekenen voor een status quo. Slechts 15 procent denkt het dit jaar slechter te doen dan vorig jaar en verwacht een omzetdaling van gemiddeld 8,2 procent.