Werkgelegenheid mag dan wel hét thema geweest zijn van president Obama's State of the Union, terloops haalde hij andere spraakmakende thema's aan. Zo wil Obama af van de regel die homo's uitsluit van het leger.

'Dit jaar wil ik samen met het Congres en met het leger eindelijk komaf maken met de wet die homoseksuele Amerikanen het recht onzegt om hun geliefde land te verdedigen', zei Obama woensdag in zijn toespraak.

In het Amerikaanse leger geldt (voorlopig nog) de 'don't ask, don't tell'-regel, die militairen verbiedt om openlijk homoseksueel te zijn. Dergelijk gedrag 'zou een onaanvaardbaar risico meebrengen ten aanzien van de hoge standaarden inzake de moraal, de goede orde, de discipline en de samenhang die eigen zijn aan het leger', luidt de argumentatie van de omstreden maatregel. Het don't ask-deel van de regel gebiedt oversten om af te zien van een onderzoek naar de geaardheid van hun militairen zolang die niets 'ongeoorloofds' hebben gedaan.   

Als onderdeel van zijn paragraaf over mensenrechten, benadrukte Obama woensdag dat er strengere wetten moeten komen tegen geweldplegingen uit haat en dat er strenger moet ingegaan worden tegen het ongelijk inkomen van mannen en vrouwen.