De inflatie in januari bedraagt 0,62 procent en is voor de tweede maand op rij positief. Daarmee is een periode van negatieve inflatie afgesloten. Dit staat in een mededeling van minister van Economie Vincent Van Quickenborne.

Het gaat om de eerste indexberekening op basis van de geactualiseerde korf. De consumptieprijsindex is in januari gestegen met 0,51 punt en bedraagt 112,05 punten, tegenover 111,54 punten in december.

De stijging kan vooral worden toegeschreven aan hogere prijzen voor groenten, huisbrandolie, benzine, diesel en aardgas. Buitenlandse reizen, vakantiedorpen en fruit daalden in prijs. De spilindex, op basis waarvan de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen worden aangepast, is niet overschreden.