Zeven op tien Vlamingen vinden dat politici veel te traag reageren, één op twee vindt dat er een CO2-taks op vleesconsumptie mag komen en zes op tien willen zware terreinwagens verbieden. Vlaanderen denkt groen, zo blijkt vandaag uit een enquête over de klimaatcrisis die het tijdschrift MO* Magazine (Mondiaal Nieuws) liet uitvoeren.

Zeven op tien ondervraagden vindt dat het politieke besluitvormingsproces te traag gaat en dat een regering van specialisten nu dwingende maatregelen moet opleggen in plaats van er in parlementen over te debatteren. Minder dan één op vijf houdt vast aan het democratische beslissingsproces.

Hans Bruyninckx, professor Internationaal Milieubeleid aan de KU Leuven en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu, is niet verbaasd over dit resultaat. Het zegt volgens hem iets over hoe Vlamingen het politieke bedrijf waarnemen: ze zien het als moeizame en trage besluitvorming. Maar volgens Bruyninckx is de score ook een uiting van het geloof van vele mensen in specialisten.

Hij vindt dat het klimaatbeleid best vertrekt vanuit een langetermijnvisie, gestuurd door deskundigen. Het nadeel is dan wel dat de afstand met de burger groter is. Voor een 'ecodictatuur' is Bruyninckx zeker niet te vinden. 'We mogen de samenleving niet overlaten aan technocraten en wetenschappers. We hebben politici om beleid te maken. Ook op wereldvlak is er nood aan een systeem van global governance dat niet minder maar meer democratisch wordt, meer representatief.'