Bij de eerste debatten op het World Economic Forum (WEF) in Davos blijkt er grote onenigheid tussen de economen over de plannen van de Amerikaanse president Obama om de bankensector te hervormen.

De Amerikaanse president wil met strengere regels voorkomen dat de Amerikaanse belastingbetaler straks opnieuw moet opdraaien voor de verliezen van een bank. Om dat te bereiken, wil Obama de banken beperken in omvang en verbieden om nog langer voor eigen rekening te handelen op de financiële markten.

Nouriel Roubini: 'Niet ver genoeg'

'Wat Obama voorstelt, gaat in de goede richting, maar niet ver genoeg. We moeten de commerciële banken van de investeringsbanken scheiden', zegt economist Nouriel Roubini, die bekendheid verwierf omdat hij de financiële crisis van 2008 voorspelde.

David Rubenstein: 'Obama overreageert'

Andere deelnemers aan Davos hekelen dan weer het 'populisme' waardoor verschillende westerse regeringen zich zouden laten leiden. 'De professionele investeerders vrezen dat de Amerikaanse regering overreageert', zegt David Rubenstein, algemeen directeur van investeringsgroep Carlyle Group.

Raghuram Rajan: 'Enkel oplossing voor zichtbare aspecten'

'Het risico bestaat dat de plannen voor meer regulering enkel de meest zichtbare aspecten aanpakken en de financiële sector verhinderen te helpen bij het economisch herstel', meent dan weer Raghuram Rajan, professor financiën aan de universiteit van Chicago.

Dennis Nally: 'Populistisch debat'

'Een populistisch debat', beoordeelt Dennis Nally, voorzitter van auditbedrijf PriceWaterhouseCoopers, de plannen. 'Het ziet er goed uit, het klinkt goed, maar zal het ook efficiënt zijn?'