Aan de vooravond van een conferentie over Afghanistan hebben verschillende wereldleiders in alle haast een conferentie bijeengeroepen in Londen over de haperende economie van Jemen en de strijd tegen Al-Qaeda in het land. Aanwezig waren de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton en afgevaardigden uit het Midden-Oosten, Rusland en Europa.

De economie van Jemen is verzwakt door dalende olieopbrengsten. Bijgevolg kan het land geen basisbehoeften leveren en kan er ernstige sociale onrust ontstaan. Hierdoor krijgen terroristen een vastere voet aan de grond.

'Vrienden van Jemen'

De deelnemers aan de conferentie pleiten niet voor nieuwe financiële injecties, maar wel wordt bekeken hoe de bestaande fondsen, samen ruim 5 miljard dollar, kunnen worden aangewend. Deze fondsen werden tot nu toe nog niet gebruikt. Het is de bedoeling dat een nieuwe internationale organisatie wordt opgericht, genaamd de 'Vrienden van Jemen'. Deze organisatie moet het land helpen bij het bepalen van de prioriteiten in de hulpverlening. In de organisatie zullen onder andere de G8-landen, de lidstaten van de Golf Samenwerkingsraad (GCC) en andere naburige landen zetelen.

Vrede met de Hawthis

Clinton wil de Jemenitische regering overtuigen om vrede te sluiten met sjiitische opstandelingen (beter bekend als de Hawthis) en zo de focus te verleggen naar het bestrijden van de soennitische Al-Qaedastrijders. De Amerikanen vinden dat het leger van president Ali Abdullah Saleh te weinig achter de Al-Qaedastrijders aangaat.

Anti-Amerikaanse bevolking

Jemen zelf is niet happig op te veel bemoeienissen van buitenaf in zijn binnenlandse problemen. Volgens Jemen moet de conferentie van woensdag zich beperken tot terrorismebestrijding en economische hulp. Bovendien wil de Jemenitische regering niet al te nadrukkelijk als bondgenoot van de Amerikanen overkomen. Een groot deel van de Jemenitische bevolking is anti-Israël en daarmee dus ook anti-Amerikaans.

Huidige samenwerking

Het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten werken samen met Jemenitische troepen in de strijd tegen de opstandelingen. Jemen wil echter niet toestaan dat de Amerikanen een permanente basis in het land vestigen.

Afgelopen jaar werden verschillende Jemenitische gevangenen vrijgelaten uit Guantanamo Bay. Al snel doken ze weer op als leiders binnen het groeiende Al-Qaedanetwerk.