De ministerraad heeft vandaag beslist om in de schoot van Fedasil een commissaris aan te stellen die de creatie van nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers moet opvolgen. Dat heeft staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard bekendgemaakt. Ons land kampt al geruime tijd met een zwaar gebrek aan opvangplaatsen.

De regering creëerde al 1.300 opvangplaatsen bij, maar dat is nog altijd te weinig om de instroom te kunnen opvangen. Om de opvangcrisis kordaat te kunnen aanpakken, besliste de ministerraad nu om bij Fedasil een commissaris te benoemen om het dossier op te volgen. Hij moet alles in goede banen leiden en overleg plegen met de opvangpartners en verantwoordelijken van de steden en gemeenten.

Dat de regering nu een commissaris aanstelt om de opvangcrisis op te lossen, bewijst volgens N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers dat de ploeg-Leterme daar zelf niet in slaagt. 'Dit bewijst opnieuw wat voor een zootje deze regering van het hele asiel- en migratiebeleid heeft gemaakt', aldus Smeyers. 'De oppositie zou het onvermogen van deze regering nooit zo sterk in de verf kunnen zetten zoals de regering dat nu zelf doet'. Smeyers vindt dat de regering gewoon zelf voor oplossingen moet zorgen en geen heil moet zoeken in de benoeming van nieuwe mensen of de creatie van nieuwe postjes.