Het parlement van de Franse gemeenschap heeft zich unaniem achter de vraag geschaard om bij het Grondwettelijk Hof protest aan te tekenen tegen het Vlaams decreet dat Vlaanderen bevoegd maakt voor de inspectie van Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten. Alle Franstalige partijen zitten op dezelfde lijn.

 

 

Het parlement spreekt zich in de late namiddag uit over een voorstel van resolutie waarin parlementsvoorzitter Jean-Charles Luperto wordt gevraagd naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Er bestaat geen twijfel over dat de tekst ook zal worden gestemd.

Tijdens het parlementair debat woensdagvoormiddag had PS-fractieleider Léon Walry het over een solidaire Franstalige reactie tegenover een nieuwe Vlaamse provocatie. Volgens de Franstalige socialist schendt het Vlaamse decreet de bijzondere wet van juli 1971.

Jean-Luc Crucke (MR) benadrukte dat Vlaanderen de rechten van de Franstaligen in dit land aantast. 'Wij geven nu aan dat trop te veel is', zei Crucke, die eraan toevoegde solidair te zijn met de lokale besturen van de faciliteitengemeenten die de maatregel ook aanvechten.

Marcel Cheron (Ecolo) verduidelijkte dat de maatregel betrekking heeft op 2 à 3.000 leerlingen uit het basisonderwijs. De meesten onder hen zetten hun schoolcarrière in het Frans voort, poneerde hij.
Alle Franstalige partijen gaven wel aan dat ze ondanks alles de dialoog met de Vlamingen willen voortzetten.