De Duitse regering herziet de economische groeiverwachting naar boven. Berlijn gaat uit van een groei in 2010 van 1,4%, tegen 1,2% eerder.

De Duitse minister van Economie, Rainer Brüderle, spreekt van "voorzichtig optimisme" te midden van tegenstrijdige signalen. Enerzijds wordt een groei van de export - cruciaal voor de Duitse economie - van 5,1% verwacht. Het exportniveau zou overigens dit jaar nog niet het niveau van voor de crisis bereiken.

Anderzijds blijft de capaciteitsbenutting van de Duitse bedrijven ondermaats. Bovendien zou de consumptie van de gezinnen dit jaar 0,5% dalen.

Berlijn verwacht een stijging van het aantal werklozen, maar mogelijk blijft men onder de grens van vier miljoen werklozen. Nu zitten ongeveer 3,4 miljoen Duitsers zonder werk.