Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck (SP.A) dreigt met acties indien de federale regering geen nieuw spreidingsplan voor asielzoekers uitwerkt. 'Wij kunnen de toestroom van asielzoekers niet langer aan', luidt De Coninck de alarmbel.

'De federale overheid is verantwoordelijk voor de algemene en medische regularisaties, maar schuift de mensen zonder boe of ba af naar het OCMW voor hulp en begeleiding. Door het gebrek aan een deftig spreidingsplan komen heel wat van die mensen in Antwerpen aankloppen. Sinds oktober hebben al 212 gezinnen zich gemeld. Daarvan ondersteunen we er vandaag 107. Tegelijkertijd is er ook een stijging van steuntrekkers door de economische crisis. Dat alles terwijl wij moeten saneren. Die situatie is niet langer houdbaar.'

Daarnaast moeten de OCMW's instaan voor de taal- en inburgeringscursussen. 'De wachtlijst van 3.000 mensen toont duidelijk aan dat we echt ver over onze limiet zitten.'

De Coninck klaagt ook de morele chantage van de federale regering aan. 'Zij gaan uit van de goodwill en het verantwoordelijkheidsgevoel van de OCMW-medewerker. Als een hulpbehoevende voor je neus staat, is het erg moeilijk om die te weigeren. Daarom eisen we dringend een nieuw spreidingsplan gebaseerd op de werkelijke opvangcapaciteit van de lokale overheden. Anders gaat de blok erop.'

De uitspraken van De Coninck zijn een reactie op die van haar Brusselse collega Yvan Mayeur, die dinsdag de kat de bel aanbond. Volgens hem verwijzen OCMW's uit heel België asielzoekers naar Brussel door. De Coninck erkende dat ze zich in Antwerpen onbevoegd verklaren voor mensen die niet uit het opvangcentrum van Ekeren komen of op Linkeroever gehuisvest zijn.

De Wever: 'Leterme moet stoppen met goochelen'

N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever zegt alle begrip te hebben voor de 'duidelijke noodkreet' van De Coninck. 'Het wordt tijd dat Leterme stopt met goochelen met cijfers, de ogen niet langer sluit voor de problemen en begint te werken aan concrete oplossingen', aldus De Wever, die zowel links als rechts van het politieke centrum zware kritiek hoort op het federale asiel- en migratiebeleid.