De Belgische staat leent meer dan ooit op de financiële markten. De schatkist haalde vorig jaar 38,3 miljard euro op via leningen op middellange en lange termijn en mikt voor 2010 op een bedrag van 39,2 miljard euro. Dat bevestigt Jean Deboutte, directeur investor relations, aan De Morgen.

 

België heeft dit jaar ook nog een slordige 50 miljard euro aan kortlopende leningen nodig en wordt daardoor de grootste lener van Europa, zo berekende het ratingbureau Fitch. "De belangstelling van beleggers is groot, wat aantoont dat zij vertrouwen hebben in de Belgische staat", besluit Deboutte.

Het bedrag van 39,2 miljard euro slaat op de leningen die de Belgische staat aangaat op middellange (bijvoorbeeld 6 of 10 jaar) en lange termijn (30 jaar), vooral bij grote beleggers en banken.

Het gros wordt opgehaald bij institutionele beleggers, via overheidsobligaties (32,75 miljard) en zogenoemde EMTN-beleggingen (4,5 miljard). Het Zilverfonds, de pot die de staat heeft opzijgelegd voor de vergrijzing, gaat 1,57 miljard euro herbeleggen in nieuw Belgisch staatspapier. Dat is dus geen geld van buitenaf, maar eigenlijk een interne herfinanciering binnen het Belgische staatshuishouden. Via de staatsbons voor particulieren hoopt de schatkist tot slot de resterende 500 miljoen euro op te halen.

Opmerkelijk: ook de banken die staatssteun hebben gekregen, tekenen gretig in op het Belgische schatkistpapier, waardoor er rentestromen in hun richting vloeien.