Crevits gaat bonussen niet terugvorderen
rr
De bonussen die drie toplui van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) eind 2008 kreeg, waren 'niet reglementair'. Dat blijkt uit een rapport van de juridische dienst van het Vlaams Parlement. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is niet van plan de bonussen terug te eisen.

Die bonussen zijn uitgekeerd op basis van een evaluatie door een extern bureau en het is volgens de minister 'niet opportuun' om in te grijpen. Wat de bonus voor de ceo van de BAM betreft, stelt zich mogelijk wel een probleem. Dat laat minister Crevits onderzoeken.

 

Op basis van een advies van de juridische dienst van het Vlaams parlement drongen Peter Reekmans (LDD) en Jan Penris (Vlaams Belang) er bij minister Crevits op aan om de bonussen die in 2007 werden toegekend aan drie toplui van BAM terug te vorderen. 'Het verslag zegt duidelijk dat de bonussen onwettig zijn toegekend en zegt ook heel duidelijk dat de Vlaamse regering de bonussen kan terugvorderen', aldus Reekmans.

Maar minister Crevits interpreteert het juridische advies duidelijk anders. Zij herhaalde dat de BAM niet zelf kan beslissen bonussen uit te keren. Zo is er onder meer een toetsing door een extern bureau. Uit het rapport van dat externe bureau bleek volgens Crevits dat de bonussen gerechtvaardigd waren. En ondanks enkele procedurele perikelen is de beslissing over de bonussen ook formeel correct verlopen, meent de CD&V-minister.

In het advies van het Vlaams parlement staat wel dat het niet de raad van bestuur, maar wel de algemene vergadering - en dus de facto de Vlaamse regering - is die bevoegd is voor de bonussen voor de ceo van de BAM. 'Voor mij is dat argument nieuw', verklaarde Crevits. Zij wijst erop dat er zich in het verleden nooit een probleem heeft gesteld, maar dat ze de zaak wil bespreken met de betrokken regeringscommissarissen. 'Als er iets is wat via de algemene vergadering moest zijn gegaan, dan zullen we dat alsnog doen', aldus Crevits.

SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven vroeg minister Crevits nog om er bij de leiding van de BAM op aan te dringen om de bonussen voor het jaar 2007 toch te herbekijken en om te vragen 'of de begunstigden van de bonussen in deze tijden niet zouden kunnen afzien van de bonussen'.