CD&V-senator Dirk Claes wijst erop dat de aanwezigheid van onherkenbare mensen in het straatbeeld ook in ons land voor een 'begrijpelijk onveiligheidsgevoel' zorgt. Dat zegt hij naar aanleiding van het rapport van een Franse parlementaire commissie, dat een gedeeltelijk verbod op de gezichtsbedekkende sluier adviseert.

Claes heeft een wetsvoorstel ingediend dat volledige gelaatsbedekking wil verbieden in publieke ruimten. 'De boerka stelt onze politie- en veiligheidsdiensten voor problemen bij het identificeren van deze personen. Bovendien wordt elke burger geacht herkenbaar op het verblijfsvisum of de identiteitskaart te staan. Ook bij huwelijken en andere officiële gelegenheden moet de identiteit van de betrokkene toch duidelijk zijn', aldus de burgemeester van Rotselaar.

Verschillende gemeenten zoals Antwerpen, Gent, Maaseik, Lebbeke, Sint-Truiden en Sint-Jans-Molenbeek voerden ondertussen een eigen reglement in tegen mensen die bewust onherkenbaar willen blijven. Maar in België bestaat vandaag nog geen eenduidige regeling: personen die in de ene gemeente een overtreding begaan, kunnen in een andere gemeente ongestoord blijven rondlopen. Daarom diende de CD&V-senator een wetsvoorstel in dat het onmogelijk maakt in publieke ruimtes zichzelf volledig onherkenbaar te maken door het gelaat volledig te bedekken. Uitzondering wordt gemaakt voor culturele en sportieve activiteiten zoals carnavalsstoeten, processies en Sinterklaas.

Claes hoopt de bespreking van het wetsvoorstel spoedig te kunnen aanvatten in de senaatscommissie Binnenlandse Zaken.