Kreten en gebral
Foto: ds
De Standaard houdt van polemiek. De Standaard houdt van het debat. De Standaard wil zijn vele lezers een stem bieden in de relevante maatschappelijke discussies. In de krant en via de site wil de redactie samen met de lezers het debat in Vlaanderen breed stimuleren. Toch hebben we recent besloten de reactiemogelijkheden op onze site te verstrakken. Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen gebaat is bij minder maar betere reacties.

In maart vorig jaar vernieuwden we standaard.be en boden we onder alle artikels de mogelijkheid te reageren. U heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Op sommige dagen tellen we vele duizenden reacties. Die dan weer door vele duizenden worden gelezen.

In vele gevallen houden we van deze reacties. Niet alleen ontspint zich geregeld een levendig debat, lezers wijzen ons ook op fouten en leemtes in onze berichtgeving. Ze corrigeren ons, brengen nuances aan, maken onze verslaggeving rijker en levendiger.

Dat is goed en dat houdt ons scherp. De journalistiek van de 21ste eeuw is lang geen lezing meer waarbij de journalist de waarheid vertelt en de passieve lezer enkel luistert. Het is een dialoog geworden tussen de actieve lezers en de journalist en tussen geëngageerde lezers onderling. Dank aan allen die hier de voorbije maanden constructief aan meewerkten.

Helaas is er ook een keerzijde. Want minder dan een jaar nadat we de poorten wijd open hebben gegooid, moeten we vaststellen dat sommige reacties afglijden naar een heel triest niveau.
Sommigen beperken zich in hun reacties al te veel tot laag bij de grondse verwijten, spelen de man en niet de bal, vervallen in verwerpelijke kreten en zelfs in pijnlijk racisme.

We vinden het echte debat op de site te belangrijk om het te laten vervuilen door deze ontsporingen, kreten en gebral. Daarom gaan we de regels verstrakken, en veel nauwer opvolgen. Wie zich niet aan de regels wil of kan houden, zal zijn reacties verwijderd zien.

Is dit censuur zoals meteen werd geroepen toen ik begin januari aankondigde dat we deze ingreep overwogen? Ja, dit is de censuur van de onbetamelijkheid. Persoonlijke beledigingen en krachttermen horen niet thuis op de site van De Standaard. Reacties moeten betrekking hebben op het aangegeven onderwerp en relevant zijn. Reacties die geplaatst worden onder valse namen worden niet getolereerd.
Om met onze beperkte mankracht een beter zicht te houden op het debat gaan we het aantal artikelen waarop kan worden gereageerd opnieuw beperken. We vragen ook aan onze lezer om, via de voorziene knop op de site, ongepaste reacties actief te melden.

Wie herhaaldelijk ongepaste reacties plaatst zal voortaan een persoonlijke waarschuwing krijgen. Een gele kaart. Wie over de schreef blijft gaan, krijgt een rode kaart en kan niet langer reageren.

Uiteraard zal de toepassing van de regels niet altijd even helder zijn. Iedereen voelt aan dat er een witte zone is, een zwarte zone en een brede grijze zone. Wat doen we met reacties die zwak geformuleerd zijn? Die de kern van het debat missen? Die een grote groep lezers als kwetsend of discriminerend ervaart? Daar zullen we de volgende weken, intern en met de lezers, over in debat blijven gaan.

Betekent dit alles dat we het debat willen smoren? Neen. Dat de lezers niet kunnen ingaan tegen standpunten of visies van onze redactie? Geenszins. Dat de reacties niet polemiserend mogen, zijn? Vanzelfsprekend niet! We willen net het debat stimuleren, expliciteren en goed in onze journalistiek integreren. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen daartoe bijdragen, en onze site nog sterker zullen maken.

We nodigen u dan ook graag uit hieraan mee te werken.

Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur