Peumans doet inspiratie op bij de Basken
Foto: photo news
Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft dinsdag een ontmoeting gehad met zijn Baskische ambtgenote Arantza Quiroga Cía. De N-VA'er bleek na afloop inspiratie te hebben opgedaan.

Gevraagd naar de gelijkenissen en verschillen tussen het Vlaams en het Baskisch parlement, toonde Peumans zich voornamelijk jaloers op de fiscale autonomie van zijn gaste. De Basken innen zelf de nationale belastingen en storten nadien door naar Spanje, legde Peumans uit. 'Dat kennen we hier niet, maar zouden we wel graag willen.' Ook op vlak van politie en justitie beschikt het Baskisch parlement over eigen bevoegdheden.

Tegelijk wees de Vlaamse voorzitter erop dat de partij van Quiroga - de Partido Popular - de tendens heeft zich meer bij Spanje aan te sluiten, terwijl zijn eigen partij N-VA toch op een 'rechtlijnige, redelijke manier' richting onafhankelijkheid wil gaan.

Bij de werkgroep die na afloop van de ontmoeting samenkwam, stond de concrete uitwerking van een vergelijkende studie tussen de parlementen van de CALRE op de agenda. De CALRE is de conferentie van de voorzitters van de wetgevende deelstaatparlementen in Europa. Eerder boog de werkgroep zich onder meer over de 'herijking van het begrip democratie' en het gebruik van ICT om de kloof tussen burgers en overheid te dichten.