In de meetnetten die luchtkwaliteit van de drie gewesten optekenen worden momenteel erg hoge concentraties fijn stof gemeten. Omdat deze smog-episode niet werd voorspeld, zullen er in de drie gewesten geen snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.

Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De meteorologische omstandigheden van de laatste dagen zijn ongunstig voor de verdunning van de luchtverontreiniging, maar zijn op zich geen verklaring voor de huidige concentratieniveaus. Ook in onze buurlanden (Nederland en Duitsland) worden hoge waarden fijn stof gemeten.

Noordoosten

Door de noordoostelijke luchtstromingen zorgt de aangevoerde sterk vervuilde lucht, samen met de vervuiling in eigen land, voor concentraties fijn stof die hoger zijn dan verwacht, aldus IRCEL. Dit blijkt ook uit de zogenaamde 'back-trajectories' die de herkomst van de naar onze regio aangevoerde lucht kunnen bepalen.

Op basis van de huidige metingen in binnen- en buitenland, en van modelvoorspellingen worden voor vandaag daggemiddelde concentraties fijn stof tussen 70 en 110 µg/m3 verwacht. De alarmdrempel voor fijn stof ligt op  70 microgram per kubieke meter.

Nederland & Duitsland

Tot woensdagmiddag blijft vervuilde lucht via Nederland uit Duitsland komen. Samen met de ongunstige meteorologische omstandigheden zal de luchtkwaliteit ondermaats blijven, aldus IRCEL.
Woensdagnamiddag nadert een storing vanuit het noorden ons land.

De verwachting is dat, door de aantrekkende wind en de meer zuivere aangevoerde maritieme lucht, de concentraties snel zullen dalen. De daggemiddelde fijn stof concentraties zullen dan schommelen rond de 70 µg/m3.