De federale regering geeft te weinig informatie vrij over de betrokkenheid van België in de oorlog in Afghanistan. Het ontbreekt ons land bovendien aan een duidelijke strategie. Dat is de teneur woensdag in de bevoegde parlementscommissies, waar Kamer en Senaat een debat houden over Afghanistan.

Het debat begon met een uiteenzetting van de regering over de betrokkenheid van België in Afghanistan. Ons land maakt deel uit van de internationale troepenmacht ter plaatse omdat een onstabiel Afghanistan wereldwijde repercussies heeft en omdat België solidair wil zijn met zijn bondgenoten, luidde het.

Over de toekomst van de militaire inspanningen en strategie werd met geen woord gerept, en dat zorgde voor wrevel bij de oppositie. Dirk Van der Maelen (SP.A) wil weten ‘wat de objectieven zijn, want alle oorspronkelijke doelstellingen (zoals het uitschakelen van Al-Qaeda en de taliban) zijn mislukt’.

Verstek Leterme

Dat de regering geen debat over Afghanistan wil, daar leek de voltallige oppositie het over eens. In verschillende andere landen wordt daar wel over gediscussieerd, en dat zelfs in de voltallige Kamer. Hier volgt pas na lang aandringen een commissiedebat en laat premier Leterme dan nog verstek gaan, klonk het.

Vragen waren er ook over de kostprijs van 'Afghanistan'. De huidige operatie kost jaarlijks meer dan 100 miljard dollar, meer dan alle Westerse ontwikkelingshulp.

Verschillende oppositieleden vroegen ook hoe het zit met de Belgische exitstrategie. Open VLD en CD&V betreuren dat de oppositie niet met een alternatief voor de dag komt.