Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is op missie in Griekenland om te onderzoeken of het Zuid-Europese land technisch kan worden ondersteund. Het tekort op de Griekse begroting bedroeg vorig jaar 12,5% van het bbp. Het land maakt een ernstige financiële crisis door.

De delegatie van het IMF arriveerde deze ochtend in Athene, waar ze onmiddellijk een ontmoeting had met minister van Financiën Georges Papaconstantinou. De komende dagen volgen nog gesprekken met verschillende andere ministers. De vijf verantwoordelijken van het IMF zullen een week in Griekenland blijven.

Het IMF bekijkt of het Griekenland kan helpen om het fiscale beleid en de administratie bij te sturen. Ook de voorbereiding van de begroting en de controle op de overheidsuitgaven kan volgens het IMF beter. Een financiële steunoperatie is echter niet aan de orde. Vrijdag verklaarde de eerste minister van Griekenland, Giorgos Papandreou, in dit verband nog dat het uitgesloten is dat zijn land beroep doet op leningen van het IMF.

Radicale hervormingen                                                                                                                                                            Papandreou wil de crisis aangrijpen om radicale hervormingen door te voeren. 'Het is nu of nooit, alles moet veranderen. De crisis biedt ons een mogelijkheid om het roer om te gooien', aldus de eerste minister. Hij beloofde het deficit van het land met een hard, maar eerlijk besparingsprogramma binnen de komende drie jaar onder de 3% van het bbp te brengen. Papandreou benadrukte ook dat Griekenland sowieso bij de eurozone bijft, ondanks zijn falende begrotingspolitiek.

Zwakke broertje                                                                                                                                                                Griekenland kreeg gisteren een verwittiging van de Europese Commissie omdat zijn economische statistieken niet betrouwbaar zijn. Het land is momenteel op financieel vlak het zwakste broertje van de 16 eurolanden. In oktober verhoogde het land zijn prognose voor het begrotingstekort in 2009 van 3,7% tot 12,5% van het bbp. Bovendien heeft het land meer dan 300 miljard euro schulden.