Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open VLD) en gemeenteraadslid in Antwerpen, reageert verheugd op de uitspraak van de Nederlandse Raad van State. Ze vraagt de Nederlandse regering dan ook snel werk te maken van een uitdieping van de Westerschelde. Ook het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen reageren tevreden op het arrest.

‘Vlaanderen wacht al sinds 2005 op een uitdieping van de Westerschelde. Deze is cruciaal voor de Antwerpse haven en de economische leefbaarheid van Antwerpen. Zonder een uitdieping van de Westerschelde kunnen grote containerschepen de Antwerpse haven niet langer binnen. Dit zou de job van 180.000 mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks in de haven werken op de helling zetten en jaarlijks zo'n 70 miljoen euro kosten’, stelt De Ridder. Volgens haar is het nu aan Nederland om de afspraken die in 2005 zijn gemaakt, na te komen.

‘Arrest belangrijk voor concurrentiepositie’

Ook het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen reageren tevreden op het arrest en hopen dat binnen de kortst mogelijke tijd de baggerwerkzaamheden aan Nederlandse zijde kunnen starten. 'Deze verdieping biedt Antwerpen de kans om zijn positie als tweede haven van Europa te verdedigen,’ zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Zeker omdat de verdieping kan worden gecombineerd met de nieuwe op- en afvaartregeling voor de Westerschelde die de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart in december 2009 heeft genomen.’

Hierdoor kunnen volgens Van Peel de grootste containerschepen op een veilige manier nog makkelijker toegang krijgen tot de Antwerpse haven. ‘Na de uitdieping kunnen zeven op de tien schepen die nu afhankelijker zijn van het tij, onafhankelijk van het getij de haven van Antwerpen bereiken.’

'Arrest bevestigt visie Havenbedrijf'

‘Het arrest van de Nederlandse Raad van de State bevestigt de visie van het Havenbedrijf dat de verdieping van de vaargeul zonder milieuschade kan gebeuren’, zegt havendirecteur Eddy Bruyninck. ‘De toegankelijkheid en het natuurherstel zijn samen met de veiligheid de drie hoofddoelen van de langetermijnvisie die Vlaanderen en Nederland hebben ontwikkeld rond het Schelde-estuarium.’

De Antwerpse havengemeenschap hoopt dat het goed nabuurschap en wederzijds vertrouwen, die recent onder druk kwamen te staan, weer op een positieve manier kunnen worden ingevuld. In de eerste plaats wil de havengemeenschap de relatie met de provincie Zeeland en de gemeenten van de veiligheidsregio Zeeland herstellen en het gesprek met hen op een permanente manier aangaan.

De start van de baggerwerken wordt verwacht tegen midden februari.