Het bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland, dat is het geheel van geproduceerde goederen en diensten in het land, is het voorbije jaar met 5 procent gedaald. Dat is de zwaarste krimp voor de Duitse economie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het voorlopige cijfer werd woensdag bekendgemaakt door het bureau voor de statistiek.

Het cijfer lag min of meer binnen de verwachtingen van de regering. In 2008 boekte de grootste economie van Europa nog een groei van 1,3 procent. Voor 2010 gaat de regering voorlopig uit van een groei met 1,2 procent, maar dat cijfer kan mogelijk nog oplopen.

Het Duitse begrotingstekort bedraagt in 2009 3,2 procent van het bbp. Dit is iets meer dan wat het stabiliteitspact voorschrijft. In 2008 was de begroting nog in evenwicht, het jaar voordien werd zelfs een licht overschot geboekt.

Voor 2010 verwacht het Duitse ministerie van Financiën dat het begrotingstekort nog verder zal uitlopen, tot meer dan 5 procent van het bbp. De nieuwe centrumrechtse regering, die in oktober aantrad, heeft immers beslist om op korte termijn de voorkeur te geven aan het stimuleren van de vraag, met behulp van lastenverlagingen. Dit weegt op het budget.