Wie een roetfilter plaatst op zijn oude dieselwagen, zal binnenkort aanspraak kunnen maken op een hogere premie. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement in de marge van de besprekingen van haar beleidsnota.

Schauvliege antwoordde op een vraag van Gwenny De Vroe (Open VLD), die zich afvroeg hoe het nu zit met de optimalisering van de premies voor roetfilters. Onlangs was namelijk gebleken dat de premie weinig succesvol is. In november vorig jaar hadden amper 75 Vlamingen ze aangevraagd.

Volgens minister Schauvliege kent de premie weinig succes omdat het gesubsidieerde bedrag te laag is. Nu betaalt de Vlaamse overheid 80 procent terug van de kosten voor het plaatsen van een roetfilter met een maximum van 400 euro. Daar staat 6 miljoen euro voor opzij.

Een roetfilter kost, afhankelijk van het type wagen, tussen de 350 en 800 euro, exclusief de kosten voor de montage. In de praktijk komt het erop neer dat mensen die een roetfilter willen plaatsen na aftrek van de premie zelf nog enkele honderden euro's moeten neertellen.

Daar komt binnenkort verandering in, verzekerde Schauvliege. De aanpassing van de premieregeling voor roetfilters was aanvankelijk voorzien voor eind 2009, maar heeft wat vertraging opgelopen. Volgens de minister zitten de werkzaamheden in de eindfase.

Naast een verhoging van de premie plant Schauvliege ook een uitbreiding van de premievoorwaarden. Nu kunnen alleen eigenaars van euronorm 3-dieselwagens de premie aanvragen. In de toekomst zouden ook euronorm 4-wagens in aanmerking komen.