Experts van de lidstaten van de Europese Unie komen donderdag bijeen om de veiligheid van de luchtvaart opnieuw onder de loep te nemen in de nasleep van de mislukte terreuraanslag op een vliegtuig naar Detroit. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

Volgens een woordvoerster zal de bijeenkomst van donderdag niet meteen tot verstrekkende conclusies leiden. Ook in de komende weken vindt op technisch en politiek niveau nog overleg plaats over de gevolgen van de mislukte aanslag rond Kerstmis.

Op de vergadering van de experts zal ook het eventuele gebruik van bodyscanners ter sprake komen. Ook in dat debat worden niet meteen conclusies verwacht. Bedoeling is eerder een analyse te maken van de stand van zaken in de ontwikkeling van efficiënte scanners, en hun impact op volksgezondheid en privacy te toetsen.

De Commissie, die zich nog minstens enkele weken tot lopende zaken moet beperken, laat voorlopig in het midden of ze een Europees kader rond de invoering van bodyscanners wil presenteren. In 2008 strandde een eerste schuchtere poging op verzet in het Europees Parlement. Het ontbreken van een Europese harmonisering verhindert de lidstaten echter niet om zelf over te gaan tot de ingebruikname van bodyscanners.