Het Federaal Planbureau verwacht dat de consumentenprijzen dit jaar met gemiddeld 1,6 procent zullen stijgen, na de minieme daling (-0,05 procent) in 2009.

Dat staat dinsdag op de website van de instelling. Het gaat om een lichte verhoging tegenover de vorige prognose. In december verwachtte het Planbureau een jaarinflatie van 1,5 procent in 2010.

De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2010 met 1,2 procent toenemen, tegenover 0,59 procent in 2009.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou in 2010 niet overschreden worden. Een overschrijding leidt tot een stijging van de sociale uitkeringen en van de wedden van het overheidspersoneel. Dat gebeurde voor het laatst in augustus 2008.