Werkloosheid naar hoogste niveau sinds 1970
Foto: Reuters
De werkloosheid in België zal in 2010 met 750.000 werklozen of een werkloosheidsgraad van 14,6 procent het recordpeil van na 1970 evenaren. Dat meldt onderzoekseenheid l'Institut pour un Développement Durable (IDD) uit het Waals-Brabantse Ottignies dinsdag op basis van een analyse van zes macro-economische variabelen van 1970 tot nu.

Hoewel het aantal banen sinds 1970 met ongeveer 17 procent is toegenomen, daalde het totaal aantal uren dat de werkende bevolking gepresteerd heeft. Volgens IDD zal het aantal uren in 2010 immers 5 procent lager liggen dan in 1970. De actieve bevolking nam met 1,3 miljoen toe, maar het aantal beschikbare banen nam slechts met 650.000 eenheden toe. Dat is slechts de helft van wat nodig zou zijn om iedereen aan de slag te helpen, aldus IDD.

De gemiddelde arbeidsduur, uitgedrukt in werkuren per jaar, is sinds 1970 fors gedaald. Bovendien deed die daling zich bijna volledig voor 1990 voor. Sindsdien is de gemiddelde arbeidsduur bijna ongewijzigd gebleven, ondanks de toename van het deeltijds werk.

Volgens IDD is het nationaal inkomen per inwoner sinds 1970 meer dan verdubbeld maar is er sinds 2007 een daling merkbaar. "De gecumuleerde daling sinds 2007 -7 procent- ligt veel hoger in vergelijking met andere geobserveerde dalingen sinds 1970", aldus IDD. Deze indicator zou vanaf 2011 opnieuw groeien maar zijn er meerdere jaren nodig om opnieuw het niveau te bereiken van voor 2007.