Geen Vlaamse subsidies meer voor IJzerbedevaart
Foto: wouter van vooren
Het IJzerbedevaartcomité krijgt vanaf 2011 geen werkingssubsidies meer van de Vlaamse overheid voor het organiseren van activiteiten. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) beslist op basis van negatieve evaluatierapporten.

De vzw 'Bedevaart naar de Graven aan de IJzer', kortweg 'IJzerbedevaartcomité', kreeg de voorbije jaren subsidies in het kader van monumentenzorg. Die subsidies blijven behouden, maar zijn louter bedoeld voor de conservatie van het Vlaams Memoriaal, de 'IJzertoren', meldt De Tijd.

Het comité kreeg de voorbije tien jaar echter ook subsidies voor het organiseren van activiteiten in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het bekendste voorbeeld is de IJzerbedevaart.

Net voor het kerstreces besliste Schauvliege om die subsidies tijdens de volgende beleidsperiode (2011-2015) niet langer toe te kennen. Dat gebeurde op basis van negatieve evaluaties van de administratie, van een 'visitatiecommissie' en tot slot van een externe beoordelingscommissie.

'Twijfelachtig'

Paul De Belder, die het slechte nieuws te horen kreeg amper een dag nadat hij op 22 december tot voorzitter was verkozen van het IJzerbedevaartcomité, vindt de argumenten voor de niet-subsidiëring 'hoogst twijfelachtig, soms totaal onjuist en subjectief', schrijft hij in een brief aan de sympathisanten van het comité.

'We verliezen in één klap alle werkingsmiddelen - 150.000 euro per jaar - om de boodschap van het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding (Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid) uit te dragen', luidt het.