Nog steeds geen boetes met Waalse flitscamera's
Hoewel de zeven flitscamera's langs Waalse snelwegen volledig zijn geïnstalleerd en gehomologeerd, hebben ze nog geen enkele boete opgeleverd. Waals minister van Openbare Werken Benoît Lutgen (CDH) eist dat eerst alle controlezones duidelijk worden aangegeven door borden.

De camera in Herstal die al in gebruik was genomen, is volgens de krant La Dernière Heure op vraag van de minister zelfs opnieuw buiten werking gesteld.

Bij de federale politie verwijst men voor commentaar naar de minister. Maar de federale politie bevestigt wel dat er - in afwachting van het activeren van de camera's - nog geen enkele agent is aangenomen voor de job.
Intussen zijn de waarschuwingsborden 'in voorbereiding', zo laat het kabinet van minister Lutgen verstaan.