N-VA-kamerlid Ben Weyts wil lokale politieagenten toelaten om te kandideren voor de gemeenteraad en de provincieraad, indien die gemeente of provincie buiten de politiezone ligt waarin ze werken.

Vandaag mogen politieagenten nog steeds niet deelnemen aan lokale of nationale verkiezingen. Volgens N-VA-Kamerlid Ben Weyts beschouwt deze achterhaalde wet politieagenten als tweederangsburgers.

De liberale politievakbond VSOA steunt het initiatief, zo blijkt uit een brief van nationaal voorzitter Jan Schonkeren aan Weyts.

De Wet op de Geïntegreerde Politiedienst verbiedt politieagenten kandidaat te zijn voor een politiek mandaat. In de memorie van toelichting bij de wet luidt het onder meer dat "het wel degelijk verboden is om openlijk een politieke mening te verkondigen, maar niet om zich eenvoudig aan te sluiten bij een politieke partij noch om aan een andere politieke activiteit deel te nemen die geen publiek karakter heeft."

Het huidig verbod gaat luidens Weyts veel verder dan noodzakelijk is om de onpartijdigheid te garanderen en ontzegt een bepaalde categorie van burgers fundamentele politieke rechten op basis van hun professionele activiteit, stelt Weyts.

Het Beersels Kamerlid dient een wetsvoorstel in dat de federale wet aanpast en lokale politieagenten de mogelijkheid biedt om te kandideren voor een gemeentelijk of provinciaal mandaat, zolang het gaat om een gemeente of provincie buiten de politiezone waar ze werken. Weyts' regeling heeft ook de bedoeling problemen te vermijden met het politiek gezag over en het toezicht op de politiediensten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in