Vier Belgische werknemers op de vijf riskeren hartziekte
Tachtig procent van alle Belgische werknemers ouder dan 30 zou een dokter moeten raadplegen omdat ze risico lopen op een hartaandoening. Dat concludeert het sociaal secretariaat Securex na een onderzoek bij 42.000 Belgische werknemers ouder dan 30.
Slechts één werknemer op de vijf is zeker van een laag cardiovasculair risico, stelt Securex na de grootschalige studie. Voor de meting van het risico werd een schaal van de UCL gebruikt. Minstens 8 procent van de werknemers loopt een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dat komt overeen met een kans van 20 procent of meer om binnen de 10 jaar een cardiovasculaire aandoening te krijgen.

Securex vindt de cijfers niet verwonderlijk, omdat bij de Belgische werknemers een reeks kenmerken werd vastgesteld die het risico in de hand werken. Liefst 33 procent heeft te kampen met overgewicht en 13 procent lijdt aan obesitas. Eén werknemer op de vijf heeft een te hoge bloeddruk, 33 procent rookt en 1 procent heeft diabetes.

Securex vond ook een aantal opmerkelijke verbanden tussen de variabelen. Hoe kleiner de onderneming, hoe hoger de bloeddruk bijvoorbeeld. Daarnaast blijken het vooral mannelijke arbeiders die in de risicocategorie vallen. Arbeiders wegen over het algemeen meer dan bedienden en ze roken vaker. Mannen zijn ongezonder dan vrouwen omdat ze vaker kampen met overgewicht en hoge bloeddruk en omdat ze meer roken.

Wat het aantal rokers betreft, is er bij bedienden geen verschil tussen jongeren en ouderen. Bij arbeiders zijn er wel opvallend meer rokers bij de jonge generatie. In Wallonië zijn meer rokers te vinden dan in Vlaanderen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig