PARIJS - Voortaan moeten alle Franse immigranten hun kennis van de Franse taal en van de 'waarden van de republiek' kunnen aantonen. Bovendien worden immigranten die zich bij hun familie willen voegen gevraagd hun bloedbanden met een dna-test te bewijzen. Vandaag keurde het Franse parlement daaromtrent een wetsontwerp goed.
De mogelijke wetswijziging, die op 2 oktober moet worden goedgekeurd, heeft in Frankrijk een felle dicussie over de omgang met immigranten uitgelokt.

Minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner en verschillende vertegenwoordigers uit de meerderheid hadden kritiek op de invoering van de - vrijwillige - dna-tests, die in eerste instantie bij wijze van proef tot 2010 is voorzien.

De oppositie had er vooral kritiek op dat de familiehereniging tot het bloedverwantschap beperkt wordt en dat de dna-tests in het banale worden getrokken.

Voorts wordt de termijn om in hoger beroep te gaan voor afgewezen asielzoekers van een maand tot twee weken herleid. Het wetsontwerp gaat nu naar de Senaat.

Het is de vijfde wijziging van de immigratiewet in vier jaar. De vroegere wijzigingen had Sarkozy in zijn tijd als minister van Binnenlandse Zaken doorgevoerd. Tijdens de presidentsverkiezingen maakte Sarkozy de beperking van de immigratie tot een van zijn hoofdthema's, wat hem vele stemmen opbracht uit het rechtse kamp.

Sarkozy wil dit jaar 25.000 illegale immigranten het land uit zetten. Begin augustus kregen de verantwoordelijken van de grenspolitie een schriftelijke aanmaning, waarin kritiek werd geuit op het geringe aantal uitwijzingen. 'De balans voor 2007 is zeer slecht, omdat in de eerste zeven maanden van het jaar slechts 30 procent van het beoogde aantal repatriëringen werd bereikt', luidde het.

Het probleem voor de autoriteiten, die op de quota aansturen, bestaat erin dat, in tegenstelling tot vroeger, geen Bulgaren en Roemenen meer kunnen uitgewezen worden, omdat ze nu EU-burgers zijn.

In Frankrijk verblijven naar schatting tussen de 200.000 en 400.000 buitenlanders zonder de vereiste documenten.