De aanklager van het Internationaal Joegoslavië-tribunaal Carla Del Ponte is in Belgrado aangekomen. Ze zal er de samenwerking van Servië met het Tribunaal evalueren.
Op basis van haar rapport zal de Europese Unie beslissen of er een Stabilisatie- en Associatie-akkoord (SAA) met Servië kan worden afgesloten.

In Belgrado zal Del Ponte president Boris Tadic en eerste minister Vojislav Kostunica ontmoeten. Daarnaast zijn nog gesprekken met verantwoordelijken van de veiligheid en de politie gepland.

Na haar bezoek zal Del Ponte een rapport op papier zetten. Op basis van dat document zal de Europese Unie beslissen of ze het akkoord met Servië zal ondertekenen.

De onderhandelingen, die omwille van het gebrek aan samenwerking in 2006 werden opgeschort, zijn grotendeels afgerond en de Europese Commissie is van mening dat het document ten laatste binnen 4 maanden kan worden ondertekend. Voor de ondertekening van het SAA is unanimiteit van de 27 lidstaten vereist.