De Brusselse SP.A-afdelingen Brussel-Stad, Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek dragen Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen voor als kandidaat-voorzitter en -ondervoorzitter.
Volgens de afdelingen beantwoordt de intentieverklaring van Gennez het best aan de uitdagingen waar de partij voor staat, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van interne werking.

‘Het accent dat in de intentieverklaring van Gennez-Van der Maelen wordt gelegd op de begrippen vrijheid en zekerheid, en de invulling ervan, heeft de afdelingen overtuigd. Wat de interne werking van de partij betreft, steunen we de wil van Gennez en Van der Maelen om de betrokkenheid van partijleden te verhogen’, luidt het.

De afdelingen Brussel-Stad, Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek zijn de vier grootste Brusselse SP.A-afdelingen.