BRUSSEL - De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) stelt aan de kaak dat commerciële rusthuizen geen subsidie krijgen voor het animatiepersoneel dat ze verplicht in dienst moeten hebben.
Volgens FOS-voorzitter Lode Van den Brande zijn het de bewoners zelf die via de dagprijs moeten instaan voor de kosten van het animatiepersoneel. De FOS rekende uit dat jaarlijks 3 tot 4 miljoen euro nodig is om de 'discriminatie' op te heffen.

Alle rustoorden zijn wettelijk verplicht personeel in dienst te hebben dat instaat voor de animatiemomenten voor de bewoners. De Vlaamse overheid maakt evenwel een onderscheid in de subsidiëring van animatiepersoneel in rustoorden naargelang hun juridische uitbatingsvorm.