Het OCMW van Antwerpen doet vandaag een aangifte bij de procureur des konings omdat er vermoedens zijn van onregelmatigheden bij aankopen door de technische dienst.
Personeelsleden van de dienst technisch onderhoud en interventies hebben voor ongeveer 50.000 euro materiële en financiële voordelen gehad sinds 2003. ‘De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal op 2 oktober 2007 beslissen of er een tuchtprocedure wordt geopend tegen de betrokken werknemers’, meldt het OCMW.

Bij het OCMW Antwerpen worden jaarlijks 25 audits uitgevoerd om voortdurend de goede werking van de organisatie te bewaken. Bij een van die audits ontstonden vermoedens van onregelmatigheden bij de aankopen door de dienst technisch onderhoud en interventies. Dat leidde tot een onderzoek.

Het Vast Bureau van het OCMW heeft kennis genomen van het rapport van dat onderzoek. Daarop werd beslist aangifte te doen bij de procureur des konings.