Arena richt commissie 'Wallonië-Brussel 2009' op
De minister-president van de Franse gemeenschap, Marie Arena (PS), kondigt vanmorgen in het Franse gemeenschapsparlement de oprichting aan van een commissie 'Wallonië-Brussel 2009'. Ze nodigt de Franstaligen uit na te denken over hun toekomst in het licht van de 'Vlaamse radicalisering'.
'Laten we allemaal rond de tafel plaatsnemen om over het Franstalige project te debatteren', zegt Arena in verschillende Franstalige kranten. Ze is van mening dat het kortzichtig zou zijn zich 'tegenover de Vlaamse radicalisering' niet te beraden.

Een fusie van het Waalse Gewest met de Franse Gemeenschap is volgens de minister-president geen goed idee, want ze dreigt Brussel 'als een enclave in Vlaanderen alleen achter te laten'.

De huidige constructie vindt Arena eerder intelligent, maar weinig duidelijk voor de burger.

Arena wil deze structuur daarom laten evolueren en om daarover na te denken, stelt ze een commissie Wallonië-Brussel voor. Die moet een nieuwe definitie geven aan het project van de Franstaligen 'in een België dat slachtoffer is van tegenstrijdige en vernietigende stromingen'.

De commissie, die een veertigtal leden zal tellen, zou zich over vijf thema's buigen. De werkzaamheden zouden open en interactief verlopen om zoveel mogelijk burgers bij het denkwerk te betrekken.