NEW YORK - Het hoofd van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix zou gisteren aan de Veiligheidsraad verklaard hebben dat hij hoopt een eerste groep experts tegen 15 oktober naar Irak te kunnen sturen.
Blix zelf heeft deze datum nog niet bevestigd, maar de Zweed zei wel dat hij ,,snel'' een team in Irak hoopt te hebben als hij begin oktober de voorbereidende besprekingen met de Iraki's heeft gevoerd. Dat overleg vindt plaats in Wenen. ,,Onmiddellijk daarna zal ik verslag uitbrengen aan de Veiligheidsraad, waarna we hopelijk een eerste team naar Irak kunnen sturen. Vervolgens zullen we onze capaciteit uitbouwen.''

De commissie voor wapeninspectie van de VN, Unmovic, heeft 58 vaste wapeninspecteurs in dienst en kan 230 externe experts oproepen. De VN-Veiligheidsraad moet eerst toestemming geven. Rusland, Frankrijk, China, Groot-Brittannië en de VS zijn permanente leden van de raad en hebben een vetorecht.