Vanaf 1 januari 2010 mag er niet meer gerookt worden in eetcafés, bovendien wordt de postzegel duurder en kunnen laaggeschoolde jongeren zich inschrijven voor een vrijwillige legerdienst. Hieronder zetten we twaalf zaken op een rij die volgend jaar zullen veranderen.

1. Roken in eetcafés gebannen

Vanaf 1 januari is roken verboden in cafés die ook maaltijden aanbieden. Een algemeen rookverbod in de horeca komt er pas ten vroegste vanaf 2012. In restaurants mag nu al niet meer worden gerookt, maar in cafés met enkel voorverpakt voedsel is dat nog wel toegestaan.

2. Internationale treinen op Belgisch spoor

Het internationale reizigersvervoer op het spoor wordt geliberaliseerd. In de loop van het voorjaar verwacht infrastructuurbeheerder Infrabel nieuwe operatoren in België. De liberalisering van het goederenvervoer per spoor dateert al van 2003. Sindsdien zijn al verschillende operatoren in die sector actief op het Belgische spoornetwerk.

3. Subsidie zonnepanelen daalt

De waarde van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen daalt vanaf volgend jaar. Wie zonnepanelen plaatst in 2010, ontvangt nog 350 euro per certificaat gedurende twintig jaar. Tot eind december bedraagt dit nog 450 euro.

4. Testfase chipkaart NMBS en MIVB start

Reizigers die een gecombineerd abonnement of ticket van de spoorwegmaatschappij NMBS en de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB hebben, kunnen binnenkort met een enkele chipkaart op beide netten terecht. Vanaf januari start een testfase van een half jaar voor het eengemaakt vervoerbewijs.

5. Postzegel wordt duurder

Bij aankoop van minimum tien postzegels blijft een standaardpostzegel 0,59 euro kosten. Maar wie minder dan tien postzegels koopt, moet 10 eurocent per stuk opleggen.

6. Huishoudelijk afval sorteren in Brussel

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, moet vanaf januari verplicht het huishoudelijke afval sorteren. De witte vuilniszakken (voor het niet-sorteerbare huishoudelijke afval) worden bovendien duurder. De gele zakken (voor papier en karton) en de blauwe vuilniszakken (voor PMD) worden dan weer goedkoper om het sorteren te stimuleren.

7. Federale bijdrage elektriciteit stijgt

Een deel van de elektriciteitsfactuur, namelijk de federale bijdrage voor elektriciteit, gaat in 2010 met meer dan de helft de hoogte in. Voor een gezin met vier leden betekent het een stijging van het jaarfactuur met vijf euro. De federale bijdrage voor gas wordt wel goedkoper.

8. Openbare verkoop vastgoed op één zitdag

Volgend jaar geldt voor de openbare verkoop van vastgoed in heel België een identieke procedure. Er wordt slechts een zitdag georganiseerd, in plaats van twee. Bovendien kan er een instelprijs voorzien worden en kunnen kopers eventueel een premie ontvangen.

9. Loondaling door negatieve inflatie

De bedienden die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) , goed voor zo'n 300.000 mensen uit diverse sectoren zoals de media, ICT of callcenters, zullen vanaf 1 januari 0,43 procent minder loon ontvangen. Dat is het gevolg van de negatieve inflatie gedurende een groot deel van dit jaar.

10. Vrijwillige militaire dienst voor jongeren

Jongeren kunnen zich kandidaat stellen voor een vrijwillige militaire dienst als officier, onderofficier (maximaal vier jaar) of vrijwilliger (drie jaar). Ze moeten geen toelatingsexamens afleggen, maar enkel medische en fysieke proeven. De eerste zes maanden krijgen de jongeren een soldij van zeven euro bovenop hun eventuele kinderbijslag of werkloosheidsvergoeding. Daarna ontvangen ze, afhankelijk van hun functie, minstens het basisloon van een militair. De maatregel moet laaggeschoolde jongeren meer kansen geven op een betere baan, in het leger of daarbuiten.

11. Energienormen voor nieuwbouw strenger

Voor de bouw van woningen gelden strengere energienormen. Het maximale E-peil of het energiegebruik voor een woning wordt vanaf dan verlaagd van E100 naar E80 voor woongebouwen. Om in aanmerking te komen voor een premie moet het E60 of lager zijn.

12. Aanwervingsplan werklozen van start

Op 1 januari gaat het aanwervingsplan voor jongeren en oudere werklozen van start. De kost van hun aanwerving moet drastisch beperkt worden via een activering van hun werkloosheidsuitkering. De maatregel moet de werkgelegenheid ondersteunen.